Kapitał Ludzki
Europejski Fundusz Społeczny
 
 

Zaproszenie do udziału

Zaproszenie
do udziału w projekcie nr POKL.07.02.02-06-023/08
„Kreowanie Specjalistów Partnerstwa Lokalnego na rzecz Ekonomii Społecznej
w powiatach: biłgorajskim, zamojskim ziemskim i zamojskim grodzkim”
w ramach
Priorytetu VII „Promocja Integracji Społecznej”
Działanie 7.2 „Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej”
Poddziałanie 7.2.2 „Wsparcie ekonomii społecznej”
współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

realizowanego w dniach 1.02.2009 – 31.03.2010 roku
na terenie powiatów: biłgorajskiego,
zamojskiego ziemskiego i zamojskiego grodzkiego.

Międzynarodowe Centrum Partnerstwa Partners Network
w Krakowie
Wnioskodawca projektu nr POKL.07.02.02-06-023/08
i
Wschodni Klub Techniki i Racjonalizacji w Zamościu
Partner projektu

mają zaszczyt zaprosić
Szanownych Państwa

do aktywnego uczestnictwa w Projekcie „Kreowanie Specjalistów Partnerstwa Lokalnego
na rzecz Ekonomii Społecznej w powiatach: biłgorajskim, zamojskim ziemskim i zamojskim grodzkim”, który realizowany jest w dniach od 1.02.2009 do 31.03.2010 roku na terenie powiatów: biłgorajskiego, zamojskiego ziemskiego i zamojskiego grodzkiego.
Biuro projektu nr POKL.07.02.02-06-023/08
Wschodni Klub Techniki i Racjonalizacji
Piłsudskiego 3, 22-400 Zamość
tel/fax 0 84 63 95062 email: partnerstwodlaekonomii@partners.net.pl
www.partnerstwodlaekonomii.partners.net.pl