Kapitał Ludzki
Europejski Fundusz Społeczny
 
 

Kontakt

Biuro Projektu nr POKL.07.02.02-06-023/08

Wschodni Klub Techniki i Racjonalizacji w Zamościu
ul. Piłsudskiego 33, 22-400 Zamość
Kontakt: tel./fax: (084) 63 95 062
e-mail: partnerstwodlaekonomii@partners.net.pl
www.partnerstwodlaekonomiipartners.net.pl


Wnioskodawca Projektu nr POKL.07.02.02-06-023/08

Międzynarodowe Centrum Partnerstwa Partners Network
w Krakowie
31-123 Kraków Ul. Krupnicza 8/3a
Biuro projektu Wnioskodawcy:
Al. Henryka 53, 32-500 Chrzanów,
Kontakty: tel/fax: (032) 753 89 49, 0 609 167 009
e-mail: biuromcp@partners.net.pl
www.partners.net.pl

Partner Projektu

Wschodni Klub Techniki i Racjonalizacji w Zamościu
ul. Piłsudskiego 33, 22-400 Zamość
Kontakt: tel./fax: (084) 63 95 062
e-mail: biuro@wktir.eu
www.wktir.eu