Kapitał Ludzki
Europejski Fundusz Społeczny
 
 
  • Home
  • » Harmonogram szkoleń

Harmonogram szkoleń

Terminarz realizacji cyklu szkoleń
„Kreowanie Specjalistów Partnerstwa Lokalnego na rzecz rozwoju Ekonomii Społecznej w powiatach:
biłgorajskim, zamojskim ziemskim i zamojskim grodzkim”
w projekcie nr POKL.07.02.02-06-023/08

Termin Zakres Miejsce szkolenia
I moduł
Co to jest ES, III sektor, PES i przedsiębiorstwa Społeczne
9 – 10. V. 2009 Grupa 1 sobota – niedziela - Zamość Ośrodek „U Buzunów”
14 – 15. V. 2009 Grupa 2 czwartek – piątek - Zamość
16 – 17. V. 2009 Grupa 3 sobota – niedziela - Zamość
18 – 19. V. 2009 Grupa 4 poniedziałek – wtorek - Zamość/Biłgoraj
23 – 24.V.2009 Grupa 5 sobota – niedziela - Biłgoraj
II moduł
Diagnozowanie problemów podmiotów ES
oraz problemów społecznych w gminie w aspekcie ES
18 – 19.VI.2009 Grupa 2 czwartek – piątek - Zamość Zajazd „Nadrzecze”*
20 – 21.VI.2009 Grupa 1 sobota – niedziela - Zamość „Dom Nasutów”*
22- 23.VI.2009 Grupa 4 poniedziałek – wtorek - Zamość/Biłgoraj Zajazd „Nadrzecze”
18-19.VII.2009 Grupa 3 sobota-niedziela - Zamość „Dom Nasutów”
25-26.VII.2009 Grupa 5 sobota – niedziela –Zamość/Biłgoraj Ośrodek Wypoczynkowy Pszczeliniec
III moduł
Budowanie partnerstwa lokalnego na rzecz promocji,
wsparcia i rozwoju ES
22-23.VIII.2009 Grupa 1 sobota – niedziela - Zamość Ośrodek Wypoczynkowy Pszczeliniec
20-21.VIII.2009 Grupa 2 czwartek – piątek – Zamość Zajazd „Nadrzecze”
1-2.VIII.2009 Grupa 3 sobota - niedziela – Zamość Ośrodek Wypoczynkowy Pszczeliniec
8-9.VIII.2009 Grupa 5 sobota – niedziela – Zamość/Biłgoraj Ośrodek Wypoczynkowy Pszczeliniec
24–25.VIII.2009 Grupa 4 poniedziałek – wtorek - Zamość/Biłgoraj Zajazd „Nadrzecze”
IV moduł
Tworzenie podmiotów ES i partnerskich projektów z zakresu ES
w oparciu o diagnozę problemów społecznych w gminie
12 – 13.IX.2009 Grupa 3 sobota – niedziela - Zamość Ośrodek „U Buzunów”
26 – 27. IX.2009 Grupa 1 sobota – niedziela - Zamość
26 – 27.IX.2009 Grupa 5 sobota – niedziela - Zamość/Biłgoraj
28 – 29.IX.2009 Grupa 4 poniedziałek – wtorek - Zamość/Biłgoraj
30.IX – 1.X.2009 Grupa 2 środa - czwartek – Zamość
V moduł
Prezentacja i ocena projektów na rzecz tworzenia podmiotów ES
i rozwoju sektora ES, dobre praktyki ES w mojej gminie i powiecie
10 – 11.X.2009 Grupa 5 sobota – niedziela - Zamość/Biłgoraj Ośrodek Wypoczynkowy Pszczeliniec
24 – 25.X.2009 Grupa 1 sobota – niedziela - Zamość Ośrodek Wypoczynkowy Pszczeliniec
17 – 18. X.2009 Grupa 3 sobota – niedziela - Zamość Ośrodek Wypoczynkowy Pszczeliniec
26 – 27. X.2009 Grupa 4 poniedziałek – wtorek - Zamość/Biłgoraj Zajazd „Nadrzecze”
28 – 29.X.2009 Grupa 2 środa - czwartek – Zamość Zajazd „Nadrzecze”
VI moduł
Public Relations działań na rzecz rozwoju ES w gminie/ powiecie
16 – 17.XI.2009 Grupa 4 poniedziałek – wtorek - Zamość/Biłgoraj Ośrodek Wypoczynkowy "NATURA"*
19 – 20.XI.2009 Grupa 2 czwartek – piątek – Zamość
21 – 22.XI.2009 Grupa 1 sobota – niedziela - Zamość
21 – 22.XI.2009 Grupa 3 sobota – niedziela - Zamość
12 – 13.XII.2009 Grupa 5 sobota – niedziela - Zamość/Biłgoraj


Ośrodek "U Buzunów"
22-440 KRASNOBRÓD
ul. Lelewela 60
tel./fax 084 660-70-49, 0604 486 332, 0606 786 332
www.ubuzunow.zam.pl
e-mail:ubuzunow@zam.pl

Ośrodek Wypoczynkowy "NATURA" s.c.
22-440 KRASNOBRÓD
ul. Zamojska 23
tel/fax 084 639 17 72; 0 608 674 134
internet: www.natura.go3.pl

Zajazd NADRZECZE
23-400 Biłgoraj, Nadrzecze 3A,
tel. (084) 688 40 37, 662 217 638
www.zajazdnadrzecze.pl

„Dom Nasutów”
21-025 Niemce, Nasutów 98 A
tel/fax. (0 81) 756 79 01
www.nasutow.pl

Ośrodek Wypoczynkowy Pszczeliniec
Wczasowa 23, 22-440 Krasnobród
tel/fax. 084/660 70 58
www.pszczeliniec.pl