Kapitał Ludzki
Europejski Fundusz Społeczny
 
 

Konferencja Zamykająca Projekt

Działania informacyjno - rekrutacyjne

Konferencja otwarcia projektu w Zamościu

Cykl szkoleń dla Specjalistów Partnerstwa Lokalnego na rzecz Rozwoju Ekonomii Społecznej