Kapitał Ludzki
Europejski Fundusz Społeczny
 
 

Forum Inicjatyw Ekonomii Społecznej w powiecie

W dniach 24-26 lutego 2010 r. Wschodni Klub Techniki i Racjonalizacji w Zamościu zrealizował Forum Inicjatyw Ekonomii Społecznej w powiecie. Forum odbyło się w dn. 24 lutego 2010 r. w Centrum Pastoralnym w Zamościu, w dn. 25 lutego br. w Zespole Szkół Drzewnych i Ochrony Środowiska w Zwierzyńcu i 26 lutego br. w Szkole Podstawowej nr 5 w Biłgoraju. Forum Inicjatyw Ekonomii Społecznej zorganizowali wyszkoleni w projekcie Specjaliści Partnerstwa Lokalnego na rzecz rozwoju Ekonomii Społecznej na których zaprezentowali społecznościom lokalnym funkcjonujące podmioty ekonomii społecznej, dobre praktyki z sektora ekonomii społecznej z woj. Lubelskiego oraz nowe partnerskie projekty rozwoju ekonomii społecznej wypracowane przez uczestników na szkoleniach w projekcie. Wśród organizacji które przygotowały prezentację na Forum Inicjatyw Ekonomii Społecznej w powiecie byli:

 1. Beata Strzałka i Paulina Czacharowska - Stowarzyszenie Zrównoważonego Rozwoju i Przedsiębiorczości Społecznej
 2. Leszek Myszak Stowarzyszenia Wspierania Rozwoju i integracji Lokalnej ,,Patria"
 3. Ludwik Zboch - Wioska Dziecięca SOS w Biłgoraju
 4. Anna Bielecka - Placówka Wsparcia Dziennego w Gminie Biłgoraj
  Krzysztof Nalepa - Klubu Abstynenta „OPARCIE”
 5. Magdalena Kulińska Stowarzyszenia Przyjaciół Ziemi Biskiej
 6. Janina Łupina - Stowarzyszenia Kobiet Goraja „Kobieta Aktywna”
 7. Barbara Wojciechowska - Stowarzyszenia na Rzecz Pomocy Rodzinie „PODAJ DŁOŃ”
 8. Małgorzata Ostasz - Spółdzielnia Socjalna w Józefowie
 9. Ryszard Łęcki - Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo - Kredytowa im. ks. Franciszka Blachnickiego
 10. Dariusz Stec i Józef Cieśliński – Stowarzyszenie „Jesteśmy z Tobą, Bądź z nami”
 11. Wiesław Rak – Warsztaty Terapii Zajęciowej
 12. Agnieszka Bucior – Świetlica Socjoterapeutyczna
 13. Michał Misiarz – Centrum Edukacji OHP
 14. Piotr Najda – Stowarzyszenie LKS „ROZPACZ” Kalinowice
 15. Rafał Farion – Stowarzyszenie na rzecz rozwoju Jarosławca
 16. Jadwiga Kowalik, Marek Przyczyna, Robert Koza – Stowarzyszenie „Kuźnia Zamojska”
 17. Jadwiga Kowalik, Marek Przyczyna, Robert Koza, Monika Małysz, Stanisław Tytuła, Henryka Kozak – Powiatowy Urząd Pracy w Zamościu
 18. Aleksy Surma – Stowarzyszenie Gospodarcze „Profit Club”
 19. Aleksy Surma – „Twoja szansa na lepsze jutro”
 20. Stanisław Makowski – KWIATEX Zamojska Spółdzielnia Pracy
 21. Ryszard Kusiak – Fundacja Dzieci i Ojców im. Św. Jana Bosko