Kapitał Ludzki
Europejski Fundusz Społeczny
 
 

Aktualności

KONFERENCJA KOŃCOWA PROJEKTU

W Krasnobrodzie w dniach 13-14 kwietnia 2010 r. , odbyła się KONFERENCJA KOŃCOWA PROJEKTU „Kreowanie Specjalistów Partnerstwa Lokalnego na rzecz Rozwoju Ekonomii Społecznej w powiatach: biłgorajskim, zamojskim ziemskim i zamojskim grodzkim”

czytaj więcej »


Forum Inicjatyw Ekonomii Społecznej w powiecie – czyli Specjaliści Partnerstwa Lokalnego na rzecz rozwoju Ekonomii Społecznej w praktycznym działaniu

W dniach 24-26 lutego 2010 r. Wschodni Klub Techniki i Racjonalizacji w Zamościu zrealizował Forum Inicjatyw Ekonomii Społecznej w powiecie. Forum odbyło się w dn. 24 lutego 2010 r. w Centrum Pastoralnym w Zamościu, w dn. 25 lutego br. w Zespole Szkół Drzewnych i Ochrony Środowiska w Zwierzyńcu i 26 lutego br. w Szkole Podstawowej nr 5 w Biłgoraju.

czytaj więcej »


ZREALIZOWANO DORADZTWO GRUPOWE DLA UCZESTNIKÓW PROJEKTU

Międzynarodowe Centrum Partnerstwa Partners Network w Krakowie – Wnioskodawca projektu nr POKL.07.02.02-06-023/08, w dniach 16-17 styczeń 2010 roku zrealizowało Doradztwo Grupowe dla projektu z powiatów: biłgorajskiego, zamojskiego grodzkiego i ziemskiego pt. „Nowoczesne zarządzanie organizacją pozarządową w sektorze Ekonomii Społecznej”. Doradztwo obejmowało 16 godzin szkoleniowych, które były ukierunkowane na wsparcie i poszerzenie zakresu działań SES i rozwoju partnerstwa lokalnego na rzecz rozwoju ES Ogólna frekwencja w działaniu kształtuje się na poziomie 81%.
Ewaluacja doradztwa wskazała na ogólne zadowolenie uczestników:  z udziału w działaniu, z formy organizacji, z kadry eksperckiej i środków dydaktycznych.PODSUMOWANIE CYKLU SZKOLEŃ DLA SPECJALISTÓW PARTNERSTWA LOKALNEGO NA RZECZ EKONOMII SPOŁECZNEJ

Międzynarodowe Centrum Partnerstwa Partners Network w Krakowie – Wnioskodawca projektu nr POKL.07.02.02-06-023/08, w okresie od maja do grudnia 2009 roku zrealizowało cykl szkoleń dla Specjalistów Partnerstwa Lokalnego na rzecz Ekonomii Społecznej dla uczestników z powiatów: biłgorajskiego, zamojskiego grodzkiego i ziemskiego. Blok szkoleniowy składał się z sześciu modułów szkoleniowych, w których ogólna frekwencja kształtuje się na poziomie 93,33%.
Ewaluacja cyklu szkoleń wskazała na ogólne zadowolenie uczestników z udziału w szkoleniach oraz z organizacji szkolenia, kadry szkoleniowej i środków dydaktycznych.Zrealizowano szósty etap cyklu szkoleń dla Specjalistów Partnerstwa Lokalnego na rzecz Ekonomii Społecznej w zakresie MODUŁU VI pn. „Public Relations na rzecz rozwoju ES w gminie/powiecie”

Międzynarodowe Centrum Partnerstwa Partners Network w Krakowie – Wnioskodawca projektu nr POKL.07.02.02-06-023/08, w m-cu listopadzie i grudniu 2009 r. zrealizowało szósty etap szkoleń dla uczestników projektu z powiatów biłgorajskiego, zamojskiego grodzkiego i ziemskiego w ramach cyklu szkoleń dla Specjalistów Partnerstwa Lokalnego na rzecz Ekonomii Społecznej w zakresie MODUŁU VI pn. „Public Relations na rzecz rozwoju ES w gminie/powiecie”. W  szkoleniach udział wzięło 93 uczestników, przeprowadzili je Trenerzy – Eksperci ds. Ekonomii Społecznej zatrudnieni przez Wnioskodawcę.  Ewaluacja VI Modułu szkoleniowego wskazała na zadowolenie uczestników z organizacji szkolenia, kadry szkoleniowej i środków dydaktycznych.Zrealizowano piąty etap cyklu szkoleń dla Specjalistów Partnerstwa Lokalnego na rzecz Ekonomii Społecznej w zakresie MODUŁU V pn. „Prezentacja i ocena projektów na rzecz tworzenia PES i rozwoju sektora ES, dobre praktyki ES w mojej gminie/powiecie”

Międzynarodowe Centrum Partnerstwa Partners Network w Krakowie – Wnioskodawca projektu nr POKL.07.02.02-06-023/08, w m-cu październiku 2009 r. zrealizowało pięć szkoleń dla uczestników projektu z powiatów biłgorajskiego, zamojskiego grodzkiego i ziemskiego w ramach cyklu szkoleń dla Specjalistów Partnerstwa Lokalnego na rzecz Ekonomii Społecznej w zakresie MODUŁU V pn. „Prezentacja i ocena projektów na rzecz tworzenia PES i rozwoju sektora ES, dobre praktyki ES w mojej gminie/powiecie”. W szkoleniach udział wzięło 88 uczestników, przeprowadzili je Trenerzy – Eksperci ds. Ekonomii Społecznej zatrudnieni przez Wnioskodawcę.  Ewaluacja V Modułu szkoleniowego wskazała na zadowolenie uczestników z organizacji szkolenia, kadry szkoleniowej i środków dydaktycznych.Zaproszenie do udziału

Zaproszenie do udziału w projekcie nr POKL.07.02.02-06-023/08 „Kreowanie Specjalistów Partnerstwa Lokalnego na rzecz Ekonomii Społecznej w powiatach: biłgorajskim, zamojskim ziemskim i zamojskim grodzkim” w ramach Priorytetu VII „Promocja Integracji Społecznej” Działanie 7.2 „Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej” Poddziałanie 7.2.2 „Wsparcie ekonomii społecznej” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki realizowanego w dniach 1.02.2009 – 31.03.2010 roku na terenie powiatów: biłgorajskiego, zamojskiego ziemskiego i zamojskiego grodzkiego.

czytaj więcej »


Zrealizowano pierwszy etap cyklu szkoleń dla Specjalistów Partnerstwa Lokalnego na rzecz Ekonomii Społecznej w zakresie MODUŁU I
pn. „Co to jest ekonomia społeczna, III sektor, podmioty ekonomii społecznej i przedsiębiorstwa społeczne”

Międzynarodowe Centrum Partnerstwa Partners Network w Krakowie – Wnioskodawca projektu nr POKL.07.02.02-06-023/08, w m-cu maju 2009 r. zrealizowało pięć szkoleń dla uczestników projektu z powiatów biłgorajskiego, zamojskiego grodzkiego i  ziemskiego w ramach cyklu szkoleń dla Specjalistów Partnerstwa Lokalnego na rzecz Ekonomii Społecznej w zakresie MODUŁU I
pn. „Co to jest ekonomia społeczna, III sektor, podmioty ekonomii społecznej i  przedsiębiorstwa społeczne”. W szkoleniach udział wzięło 93 uczestników, przeprowadzili je Trenerzy – Eksperci ds. Ekonomii Społecznej zatrudnieni przez Wnioskodawcę.
Ewaluacja I Modułu szkoleniowego wskazała na zadowolenie uczestników z organizacji szkolenia, kadry szkoleniowej i środków dydaktycznych.Zrealizowano drugi etap cyklu szkoleń dla Specjalistów Partnerstwa Lokalnego na rzecz Ekonomii Społecznej w zakresie MODUŁU II
pn. „Diagnozowanie problemów podmiotów ekonomii społecznej oraz problemów ekonomii społecznej w gminie”

Międzynarodowe Centrum Partnerstwa Partners Network w Krakowie – Wnioskodawca projektu nr POKL.07.02.02-06-023/08, w okresie czerwiec - lipiec 2009 r. zrealizowało pięć szkoleń dla uczestników projektu z powiatów biłgorajskiego, zamojskiego grodzkiego i ziemskiego w ramach cyklu szkoleń dla Specjalistów Partnerstwa Lokalnego na rzecz Ekonomii Społecznej w zakresie MODUŁU II pn. „Diagnozowanie problemów podmiotów ekonomii społecznej oraz problemów ekonomii społecznej w gminie”. W szkoleniach udział wzięło 99 uczestników, przeprowadzili je Trenerzy – Eksperci ds. Ekonomii Społecznej zatrudnieni przez Wnioskodawcę.
Ewaluacja II Modułu szkoleniowego wskazała na zadowolenie uczestników z kadry szkoleniowej, środków dydaktycznych oraz sposobu przeprowadzenia szkoleń.Zrealizowano trzeci etap cyklu szkoleń dla Specjalistów Partnerstwa Lokalnego na rzecz Ekonomii Społecznej w zakresie MODUŁU III
pn. „BUDOWANIE PARTNERSTWA LOKALNEGO NA RZECZ PROMOCJI, WSPARCIA i ROZWOJU EKONOMII SPOŁECZNEJ”

Międzynarodowe Centrum Partnerstwa Partners Network w Krakowie – Wnioskodawca projektu nr POKL.07.02.02-06-023/08, w okresie czerwiec - lipiec 2009 r. zrealizowało pięć szkoleń dla uczestników projektu z powiatów biłgorajskiego, zamojskiego grodzkiego i ziemskiego w ramach cyklu szkoleń dla Specjalistów Partnerstwa Lokalnego na rzecz Ekonomii Społecznej w zakresie MODUŁU III pn. „BUDOWANIE PARTNERSTWA LOKALNEGO NA RZECZ PROMOCJI, WSPARCIA i ROZWOJU EKONOMII SPOŁECZNEJ”. W szkoleniach udział wzięło 97 uczestników, przeprowadzili je Trenerzy – Eksperci ds. Ekonomii Społecznej zatrudnieni przez Wnioskodawcę.
Ewaluacja III Modułu szkoleniowego wskazała na zadowolenie uczestników z organizacji szkolenia, kadry szkoleniowej i środków dydaktycznych.Zrealizowano czwarty etap cyklu szkoleń dla Specjalistów Partnerstwa Lokalnego na rzecz Ekonomii Społecznej w zakresie MODUŁU IV
pn. „Prezentacja i ocena projektów na rzecz tworzenia podmiotów ekonomii społecznej i rozwoju sektora ekonomii społecznej, dobre praktyki ekonomii społecznej w mojej gminie/powiecie”

Międzynarodowe Centrum Partnerstwa Partners Network w Krakowie – Wnioskodawca projektu nr POKL.07.02.02-06-023/08, w m-cu wrześniu 2009 r. zrealizowało pięć szkoleń dla uczestników projektu z powiatów biłgorajskiego, zamojskiego grodzkiego i ziemskiego w ramach cyklu szkoleń dla Specjalistów Partnerstwa Lokalnego na rzecz Ekonomii Społecznej w zakresie MODUŁU IV pn. „Prezentacja i ocena projektów na rzecz tworzenia podmiotów ekonomii społecznej i rozwoju sektora ekonomii społecznej, dobre praktyki ekonomii społecznej w mojej gminie/powiecie”. W szkoleniach udział wzięło 89 uczestników, przeprowadzili je Trenerzy – Eksperci ds. Ekonomii Społecznej zatrudnieni przez Wnioskodawcę.
Ewaluacja IV Modułu szkoleniowego wskazała na zadowolenie uczestników z kadry szkoleniowej, środków dydaktycznych oraz sposobu przeprowadzenia szkoleń.